วิธีบนบาน “ท้าวเวสสุวรรณ” เมื่อชีวิตไม่ราบรื่น อุปสรรคมากมาย ๓ เดือน เห็นผลทันที

เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีบนบาน “ท้าวเวสสุวรรณ”เมื่อชีวิตไม่ราบรื่น อุปสรรคมากมาย..ตั้งใจทำตาม หมดทุกข์แน่นอน ไม่เกิน ๓ เดือน เห็นผลทันที เคล็ดไหว้ขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อเกิดความติดขัดในชีวิต‏ สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ…

Read More

โยมเอ้ย…ไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัดหรอก เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า

วัดแห่งนี้ไม่รับบริจาค “โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมาก”จาก“หลวงปู่ทุย”แห่งวัดป่าดานวิเวก หากจะเอ่ยถึงสำนักวัดป่าที่ยังรั กษ าข้อวัตร และปฏิปทา ธรรมเนียมของพระป่า ที่เข้มข้นที่สุดในยุคนี้ ต้องกล่าวถึง สำนัก “วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู) “อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เนื่องจากเป็นวัดที่คงปฏิปทาสายพระป่า ที่หาได้ย ากยิ่งมากในปัจจุบันนี้โดยมี หลวงปู่ปรีดา (ทุย)…

Read More

การไหว้ต้อนรับปีใหม่ รับโชคลาภ รับเงินทอง มีแต่สิ่งดี

สำหรับเทศกาลปีใหม่ในปี 2563 เชื่อว่าหลายๆคนนั้นต้องเฝ้ารอกันอยู่อย่างแน่นอนค่ะ เพราะบางคนนั้นอาจจะเจอปัญหาหรืออุส รรค ในช่วงปีที่ผ่านมา และในวันนี้เราเลยได้นำเค ล็ดวิธีเพื่อมาใช้ ทั้งยังช่วยเสริ มบารมีให้กับตนเองและทุกคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยค่ะ สำหรับพิ ธีก ารขอ ขมากลางบ้าน แนะด้วยว่าถ้าหากยิ่ง ทำนั้นจะช่วยเรื่องการเงิ นไม่ขาดมือด้วยค่ะ จะต้องทำอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับการเตียมอุปกรณ์การขอขมา มีดังต่อไปนี้ค่ะ…

Read More

ย่าวัดความกตัญญูจากจำนวนเงิน บางคนไม่เคยให้พ่อแม่แม้แต่บาทเดียว

คนเป็นลูก แน่นอนค่ะว่าย่อมจะต้องตอบแทนบุญคุณ หรือดูแลพ่อแม่ ย า มที่พ่อแม่ชรา และเริ่มจะทำงานไม่ไหวแล้ว แต่หากบางบ้าน พ่อแม่นั้นยังสามารถดูแลตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ ก็ยังไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะต้องตอบแทนในทันควร เพียงแต่เป็นคนดี และไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือรู้สึกลำบากใจ หรือ ทุ ก ข์ ใจ นั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณแล้ว เราจะให้ลูกทำอย่างไร…

Read More

ดวงกำ​ลังแ​รงสุด 4 ปีนั​กษัตรไ​ด้โ​ชคไ​ด้ท​รัพย์ได้จับเงินล้าน

ดวงกำ​ลังแ​รงสุด 4 ปีนั​กษัตรไ​ด้โ​ชคไ​ด้ท​รัพย์ได้จับเงินล้าน ปีขา​ล ในช่วง​ที่1-2ปีผ่าน​มานั้น​ด​วงไ​ม่​ค่อยดีทำอะไรก็จะเหนื่​อ​ยไม่​ค่ย​ประ​ส​บความสำเ​ร็จเป็นยุ​คมืดเ​ป็นช่วง​ตกต่ำ​ขอ​งช ีวิตเ​ลยก็​ว่าไ​ด้แต่​บัด​นี้ดวง​ของคุณ​จะเปลี่​ยนแปลงไ​ปใน​ทาง​ที่ดี​ขึ้นแ​ละ​จะดี​ต่อเนื่​องไ​ปจ​นถึงใ​น​ช่ว​งกลาง​ปีหน้านี้เลย​ล่ะนะจะหมดเคราะ​ห์​หม​ดโศกโชคลา​ภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจถ้าอ่านแ​ล้วชอบส่งต่อไ​ปใ​ห้เ​พื่อนได้อ่านด้วยสิ ​ปีมะโรง ​ต้องเผชิญทั้ง​ปัญหาทั้งอุ​ปสรรคต่างมา​กมายเ​ล​ยล่ะไม่ว่า​จะเป็นเรื่อง​กา​รเงิน​ที่​ฝืดเคือ​งไม่เข้าใครออ​กใ​ครเลยทั้งนั้น​ทั้งกา​รงาน​ที่เจ​อแต่คน​หน้าไหว้ห​ลัง​หลอกไม่ป​ระ​สงค์ดีแต่เมื่อพ้​น​ช่​วงปี​ที่แล้วเข้า​สู่​ต้นปีนี้ด​วงขอ​งคุณจะพุ่งสูงสุ​ดขีด​วาสนา​ประเ​สริ​ฐกว่าผู้ใ​ดหยิบจับอะไรเ​ป็​นกา​รเป็นงา​นดีเลิศประเสริฐศ​รีอย่า​งแน่น​อ​นถ้าอ่านแล้​วชอบส่งต่อไปให้เพื่​อนได้อ่านด้วยสิ ​ปีช​ว​ด ​คนที่เกิ​ดใน​ปีชวด​นั้​นก่อน​หน้านี้เป็นช่วงเว​ลาแห่ง​ความ​ทุก​ข์​ทนท​รมานใ​นเรื่​องเ​งินเดือ​ดร้อนกั​บกา​รหาเงินมากหา​มาได้เ​ท่าไ​ร​ก็หมด​ตลอ​ดเลยไม่มีเหลือเก็​บแ​ละยัง​มีปั​ญหาในเ​รื่​องความรักที่ไ​ม่ลงเ​อยห​รือจบไม่ดีแต่ไ​ม่นาน​มั​น​ก็จะ​ผ่านไปคนเราต้​องเ​ดิน​ต่อถ้า​อ่านแล้​ว​ชอ​บแบ่งปันไ​ปให้เพื่อ​นได้อ่าน​ด้​วยสิ ​ปีกุ​น ​คนที่เกิดปีกุนนั้​นค่อยข้าง​ทรมา​นกับ​กา​รทำงานอย่างมากใน​ช่วง​ปีที่ผ่านมาการเ​งินชักหน้าไม่ถึงหลัง​สักทีเ​ลยหาเท่าไรใช้ไม่เค​ยพอเดือน​ชนเดือ​นบางครั้งถึง​กับต้อ​งอ​ด​มื้อกิ​นมื้อเพื่​ออยู่ให้ถึ​งสิ้ นเ​ดือนเล​ยล่ะแ​ต่จากนี้ไปดวงชะตาของคุณกำลัง​จะเป​ลี่​ยนไ​ป​มีเก​ณฑ์จะได้ป​ลดหนี้ปลด​สิน​จา​กการที่คุ​ณ​ขยันหา​ทำ​มาหากินอย่างสุจริ​ตถ้าอ่านแ​ล้วชอ​บส่งต่อไ​ปให้เ​พื่​อ​นไ​ด้อ่านด้​วย​สิ

3 คาถาสวดบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน แล้วชีวิตจะมีแต่ความก้าวหน้า

3 คาถาสวดบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน แล้วชีวิตจะมีแต่ความก้าวหน้า เทศกาลสำคัญที่กระตุ้นความรู้สึกให้หลายคนระลึกถึงความสำคัญของผู้มีพระคุณ คงหนีไม่พ้นวันพ่อและวันแม่ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เราสามารถแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อแม่ได้ทุกวัน ไม่ว่าคุณกับพ่อแม่จะอยู่ห่างไกลกันหรือเดินสวนในบ้านเดียวกัน ก็ไม่ควรจะปล่อยละเลย สวดคาถาบูชาพ่อแม่ทุกครั้งก่อนนอนโดยอานิสงค์ที่สวดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข หรือหากว่าในวันแม่ที่จะถึงนี้ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ คาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็กๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้วค่ะ อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร…

Read More

บุญสูง พ้นเคราะห์กรรม 5 ปีนักษัตรนี้ ได้รับโชคใหญ่ รวยแน่

5 ปีนักษัตรนี้ บุญสูงพ้นเคราะห์ก ร ร มได้รับโชคใหญ่ ร ว ยแน่ เรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ แบบกำลังเป็นที่สนอกสนใจกันเลยทีเดียว กับโชคชะตาราศีแม่นๆ ในปีนี้ แม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคจะค่อยๆผ่านพ้นไป ช่วงปีหน้าบุญสูง พ้นเคราะห์กรรม 5 ปีนักษัตรนี้ ได้รับโชคใหญ่ รวยแน่…

Read More

ด้ายขาวผูกแขน คนไกลบ้านเข้าใจดี แม้ไม่มีราคา แต่มีค่าที่สุด

เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสกลับบ้านไปเที่ยวหาญาตฺผู้ใหญ่ ต้องได้มีการรับขวัญโดยการผูกข้อมือ นับเป็นความเชื่อโบราณอีกอย่างหนึ่งของชาวเหนือและชาวอีสาน ที่ในช่วงเทศกาลหรือเวลาลูกหลานกลับบ้านทีไร พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านจะนำด้ายขาวมามัดข้อมือ และอวยพรให้โชคดี เดินทางปลอดภัย ทำมาค้าขึ้น มีความสุข ซึ่งคนที่ทำงานไกลบ้านจะเข้าใจดี เป็นสัญลักณ์ของความคิดถึง เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเวลาคิดถึงบ้าน อดทนสู้เพื่อคนข้างหลังรออยู่ ส่งแรงใจผ่านฝ้ายศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ไม่มีราคา แต่มันมีค่าที่สุด การผูกแขนหรือข้อมือ เมื่อพราหมณ์สูตรขวัญจบแล้วญาติพี่น้องจะเอาข้าว ไข่ กล้วย…

Read More

เตรียมรับข่าวดี ทั้ง 4 ราศีนี้ ปีใหม่ปี 63 ยาวไปถึงปี 64

ปีใหม่แบบนี้มีหลายราศีที่ดวงชะตาเปลี่ยนไปมากๆ ต้องบอกเลยว่าในปี 63 นี้ มี 4 ราศี ที่จะโชคดียาวถึงปี 64 เรียกว่าเป็นราศี่ที่หลายคนอิจฉามากๆ ราศีพิจิก ที่ผ่านมาในปี 2562 ถือว่าเป็นปีที่หนักมากในเรื่องเงินทอง ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ อะไรที่แพลนไว้ทั้งรถ ทั้งบ้าน ก็พลาดหวังไปซะหมด หยับจับอะไรก็ล้มเหลวไปเสียหมด ผิดหวังในหลายเรื่อง…

Read More