ดวงจะได้โชค 3 วันเกิด พญานาคอวยพรให้ได้รับทรัพย์

ดวงจะได้โชค 3 วันเกิด พญานาคอวยพรให้ได้รับทรัพย์ จัดอันดับคนดวงดี 3 วันเกิด ช่วงนี้ชะตาเด่นเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จับเงินก้อน

ดวงดีอันดับที่ 1 ได้แก่ท่านที่เกิดในวันศุกร์ ดวงชะตาเป็นวันขุมทรัพย์ เงินทองของมีค่ามีเข้ามามิขาดสาย งานรุ่งเงินโรจน์มีโชคมีชัย

ดวงดีอันดับที่ 2 ได้แก่ท่านที่เกิดในวันจันทร์ ดวงชะตาเป็นวันราชาโชค ปราถนาสิ่งใดในหน้าที่ ทำกิจอันใดได้ลาภเกิดผลดีเยี่ยม

ดวงดีอันดับที่ 3 ได้แก่ท่านที่เกิดในวันพุธ ดวงชะตาเป็นวันอธิบดี เหมาะสมงานราชการก้าวหน้าภาวะผู้นำแกล้วกล้านำโชคนำชัย

แหล่งที่มา : horoworld