มาแล้ว เช็กเลยสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกันยายน 2563 มีสิทธิอะไรบ้างนะ

วันที่ 1 กันยายน 2563
1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รถเมล์(ขสมก.)/รถไฟฟ้า/บขส.(รถทัวร์ บขส.)/สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายได้

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคที่จำเป็น ในร้านค้าธงฟ้า ประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินลงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้-ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน-ผู้ถือบัตรฯ

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยสามารถใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน เงินส่วนนี้จะถูกตัดออกไป(ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้)

วันที่ 15 กันยายน 2563
1.คืนเงินภาษีมูลค่า (VAT) เพิ่ม 5% ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน และใช้เงินจากบัตรฯ เพื่อรูดซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้า หรือร้านค้าเอกชนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐจะคืนเงินภาษี VAT 5% ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ แต่ยอดคืนเงินสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่นจ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาทจ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บาทจ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท

วันที่ 18 กันยายน 2563
1.ส่วนลดค่าน้ำปะปา ใช้น้ำปะปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว
2.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิคือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน