คุณเกิดวันไหน บอกนิสัยเด่นในตัว ได้แม่นมากๆ

คุณเกิดวันไหน บอกนิสัยเด่นในตัว ได้แม่นมากๆ

เกิดวันจันทร์

คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเอง

มีความเชื่อมั่นในความคิด ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่น

เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่งคำพูดบางครั้งค่อนข้างแข็งกระด้าง

คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีแอบแฝงเป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น

เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่ าง เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน

แต่จะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าต้องการอะไร เป็นคนหยิ่งแม้แต่ในเวลาที่เดือดร้อน หรือเผชิญปัญหา

ก็จะไม่ปริปากบอกใคร คนที่จะสามารถชนะใจ คนเกิดวันนี้ได้ ต้องมีนิสัยคล้ายกันเป็นคนตกหลุมรักง่าย

และจะรักอย่ างสุดหัวใจ แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่า คนวันจันทร์รักความเป็นอิสระ

ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ และเอาแต่ใจตัวเอง

เกิดวันอังคาร

เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแนะนำต่างๆ มาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อนมาก

ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนมากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิดวันนี้นับว่าโชคดีทีเดียว

คนวันอังคารไม่ชอบขัดใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย แต่ข้อเสียคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนเสือ

โกรธและวู่วามทันที จนแทบไม่มีใครอย ากเข้าใกล้ ทำให้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนด้วยเหตุผลเรื่องอารมณ์นี่เอง

แต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะเหมือนแมวเชื่อง คนวันอังคารไม่ชอบอยู่คนเดียว เหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงา

ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ หึงเก่ง

เกิดวันพุธ

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางแผน

มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรง เปิดเผย คิดอะไรก็พูดอย่ างนั้น ไม่แคร์ว่าใครจะคิดอย่ างไรกับตน และไม่สนแม้จะต้องทำร้ า ย

ความรู้สึกใคร บ่อยครั้งที่มักพูดแรงเกินไปชอบอยู่กับเพื่อน การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ างเต็มที่และตรงไปตรงมาคือสิ่งที่อย ากทำที่สุด

ชอบชมความสวยงามของธรรมชาติ ไม่ชอบอะไรเดิมๆ เบื่อง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ถ้าถูกออกคำสั่งหรือห้ามไม่ให้ทำ

จะแสดงออกถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่งที่ห้ามเพื่อประท้วงคนวันพุธรักเพื่อนมาก แต่หาคนสนิทด้วยแทบไม่มี

ถ้าเป็นเพื่อนกับใครจะแสนดี มีน้ำใจ ส่วนใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนเกิดวันนี้จะเหมือนได้ทั้งคนรัก และเพื่อนที่แสนดีในคนเดียว

เกิดวันพฤหัสบดี

ทุกอย่ างต้องพร้อมอย่ างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า P e r f e c t i o n i s t ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง

และความมีการศึกษาที่ดีแล้ว คนเกิดวันพฤหัส ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มา เพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบการแสวงหา

ความสมบูรณ์ของเขา อาจทำให้คนใกล้ตัวต้องทนลำบากไปด้วย คนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม

ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้นความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้าน เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง

ปรับตัวให้เข้า กับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอกว่ารักก็รู้ว่ารักและผูกพัน

แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยแสดงออกมา

เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะเห็นง่ายแต่รู้จักย าก เพราะภายนอกดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกร้าวแกร่ง

จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผลง เพื่อให้ดูเก่ง สิ่งที่ปรากฏภายนอกคนเกิดวันศุกร์ จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้ง

ชอบการผจญภัย ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน นักทำงานเสี่ยงอั น ต ร า ย

คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย งอนเก่ง และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัว

เป็นคนชอบอ้อนและต้องการคนเอาใจเก่งปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนก้าวร้าว

คิดจะรักกับคนวันนี้ต้องยอมรับได้ หากบางครั้งเขาจะชอบเป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น หมั่นเติมความอ่อนหวาน ช่างรู้ใจ

เป็นที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุข นี่คือสิ่งที่คนเกิดวันนี้ต้องการ

เกิดวันเสาร์

คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริบ และมีความสามารถหลากหลาย ทำให้ผู้คนเคารพนับถือและยอมรับ สามารถพูดให้คนเชื่อ

ให้คนทำตามได้ เก่งเรื่องการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่งการ แก้ปัญหาเก่ง เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรือที่พึ่งของคนอื่นในสายตา

คนนอกอาจจะมองว่าคนวันเสาร์เป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรต้องกลัว

ดูเข้มแข็ง จริงจังกับชีวิต แต่ลึกแล้วอ่อนไหว นุ่มนวล ช่างเห็นอกเห็นใจ บางครั้งก็ร้ า ยมีเล่ห์เหลี่ยมมารย าที่หลายคนนึกไม่ถึง

ด้วยความปรารถนาว่าอย ากให้ทุกอย่ างสมบูรณ์ จึงพย าย ามอย่ างมากเพื่อให้ได้ทุกสิ่งตามต้องการหลายบุคลิก

บางครั้งก็ดูเป็นคนง่ายๆ บางทีกลับกลายเป็นคนเครียด เอาแต่ใจ คนรอบตัวต้องปรับอารมณ์ให้ทัน เมื่อมีครอบครัว

ความแปรปรวนจะลดลง เหลือไว้แต่ความเย็นชาจนน่าใจหาย เป็นคนดูย าก ให้ความสำคัญกับเรื่องงานและความสำเร็จมากกว่าความรัก

เกิดวันอาทิตย์

มักจะเป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ถ้าตัดสินใจแล้วคือเป็นอันเด็ดขาด

สามารถตัดสินใจทำอะไรได้โดยไม่ลังเล มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดขาด ดูน่าเกรงขาม

เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร และศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ย ากเป็นคนฉลาด

เรียนรู้เร็ว กับความรักนั้นมีลักษณะของคนที่ขาดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่งกาจ แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง

ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าที ให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือคู่ครอง ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ ขาดเสน่ห์ไปอย่ างน่าเสียดาย