อ่านแล้วมีสติ ทำให้บ้านเป็นวัด ก็บรรลุธรรมได้

เตือนสติตัวเอง มีคำถามจากคุณย า ยท่านหนึ่ง ถามว่า คุณแม่อายุ มากแล้ว ไม่สะดวกไปอยู่วัดจะภาวนาที่บ้านต้องเริ่มต้นอย่างไร..?

“อาจารย์ได้ตอบว่า ถ้ามาวัดไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนบ้านเป็นวัดหลายๆคนมักเข้าใจ ว่าการเข้าวัดทำบุญ คือการทำให้บรรลุธรรม

แต่นั่นถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะเมื่อออกจากวัดเราก็ต้องนำธรรมะไปด้วยในทุกที่

ไม่ใช่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วพอกลับไปบ้านก็ไม่รักษาศีลยังคงควบคุมจิตใจของตนเองไม่ได้อย่างนั้นที่ไปวัดก็สูญเป ล่ า

การฝึกปฎิบัติธรรมที่บ้าน หากทำได้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะในสภาพแวดล้อมเดิมๆไม่สงบมีแต่ความวุ่นวาย

มีแต่ปัญหา หากเราสา ม า ร ถควบคุมสติ สมาธิและ รักษาระดับจิตใจให้อยู่ในระดับปกติได้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก

เพราะเหมือนได้ฝึกใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันไปในตัวเมื่อเปลี่ยนบ้านเป็นวัดได้แล้วก็ทำการเจริญสติอย่างต่อเนื่องรักษาศีล

แต่การจะทำอย่างนี้อยู่ที่บ้านได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ย า ก เพราะ คนส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านเขาก็ไม่ค่อยรักษาศีลกันหรอก

มักจะชอบทำอะไรตามอารมณ์ตัวเองซะมากกว่าอย า กทำ อย า กกิน อย า ก ดู หรืออย า ก จะฟังอะไรก็ทำไปซึ่งการเข้าวัดจึงเปรียบเหมือนมีครูคอยช่วยชี้แนะให้เริ่มต้น

อาจจะต้องลองอยู่คนเดียวให้ตัวเราออกมาจากที่ที่คนเยอะๆไม่ให้มีเ สี ยงเข้าม า รบกวนเราได้อย่างโยมที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาเขาเคยมาอยู่ที่วัด

พอออกจากวัดก็ได้ไปสร้างห้องปฏิบัติธรรมในบ้านของตัวเองและ เขียนป้ายติดเตือนสติตัวเองไว้ว่า

ที่นี่เป็นวัด แล้วก็นั่งภาวนาถือศีลอยู่ในบ้านถ้าเราไม่สะดวก ไปวัดไม่ได้เราก็สร้างวัดขึ้นมาในบ้านเราก็ได้วัด

หมายถึง สถานที่ที่สงบเพื่อเ อ าไว้บำเพ็ญเพียร ถือศีลในสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังไม่มีวัดกับวัดสมัยก่อนก็คือ ในป่าเขา

ป่าเขานี่แหละคือวัดของพระทั้งหลาย พระทั้งหลายมักจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานในวัดเช่นนั้นหลวงปู่มั่นก็ไปบรรลุธรรมที่ป่าของเชียงใหม่

ไม่มีใครที่จะไปบรรลุธรรมในบ้านกันหรอกนะ น้อยคนจริงๆดังนั้นถ้าเราอย า กจะอย า กจะปฏิบัติธรรมบรรลุธรรม

ก็ต้องหาที่เป็นวัดจริงๆถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสร้างวัดจริงๆขึ้นมาในบ้านเรานี่แหละ แล้วคอยดูใจของเราการควบคุมจิตควบคุมความอย า กของตัวเองได้

ทำให้จิตใจสงบได้ก็จะบรรลุธรรมได้เช่นกันเพียงแต่ต้องมีจิตใจที่เข็มแ ข็ ง กับสิ่งรอบตัวสุดท้ายแล้ว

สิ่งที่จะทำให้เราสา ม า ร ถ บรรลุธรรมได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่วัดวาอารามใดๆ

แต่มันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราล้วนๆถ้าใจเราปล่อยวางได้รู้ทันรัก,โลภ,โกรธ,หลงบังคับตัวเองได้ สงบได้ ก็บรรลุธรรมได้

แต่ถ้าหากใจเรายังไม่สงบถึงจะภาวนาศีลอยู่ในวัดยังไงก็ไม่มีทางถึงธรรมได้ความสงบในจิตใจนั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่หากขึ้นอยู่กับการวางใจแม้อยู่ผู้เดียวในห้องก็อาจจะวุ่นใจได้หากไม่รู้เท่าทันความคิด

ที่มา yakrookaset