จงเป็นคนดี ไปอยู่ที่ไหนจะได้มีแต่คนรักและเอ็นดู

การเอาใจไปจดจ่อกับคนไม่ดีที่กระทำแต่ความชั่ วอยู่เป็นนิจย่อมสร้างความเศร้าหมองให้กับชีวิตไม่น้อย

คอยแต่คิดเมื่อไหร่เ ว รก ร ร มจะส่งผลเมื่อไหร่ผลก ร ร มจะสนองคนเล ว

ไม่มีใครเป็นผู้ชี้ชะตาก ร ร มใครได้แม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังบอกให้ละให้วาง

ให้ปล่อยให้ละการยึดติด อย่ าไปสนใจคนกระทำชั่วเพราะไม่รู้ว่าเ ว รก ร ร มจะตามเอาคืนเขาชาติไหน

หากเขากลับตัวกลับใจเร็วหมั่นสั่งสมบุญมากเ ว รก ร ร มอาจตามไม่ทัน เพราะผลบุญจะช่วยไม่ให้ก ร ร มตามทัน

แต่หากวันหนึ่งบุญไม่พอ ไม่ต่อไม่เติมย ามนั้นแหละชีวิตต้องเจอวิบากก ร ร มหนักเลยทีเดียว

เขาเ ล วอย่ าไปสนใจความเ ล วของเขาจงเป็นคนดีเพราะให้ผลกับชีวิตเราวินาทีนี้ที่คิดได้

คนดีมันมักจะดีต่อตัวเองทั้งนั้นใครว่าทำดีไม่เห็นดี ทำชั่วได้ดีมีถมไป นั้นไม่จริง

กฏธรรมชาติที่เราพบเจอทุกวันๆมีเช้าย่อมมีค่ำ มีเกิดย่อมมีตา ย ทำชั่วย่อมได้รับผลก ร ร มชั่ว

ทำดีย่อมได้ดีมันคือกฏแห่งความจริงที่เป็นธรรมชาติมาหลายพันปี

ที่คนเราปฏิเสธไม่ได้ข้าพเจ้ามีคนรู้จักหลายคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ

ชีวิตพวกเขาเหล่านั้นตั้งอยู่บนความไม่เบียดเบียนใคร

มีความสุขอยู่บนการกระทำของตัวเอง ไม่กระทำสิ่งที่ผิด ชีวิตพวกเขาก็สุขได้เฉกเช่นเดียวกัน

เพียงแต่เขาไม่เชื่อเรื่องเ ว รก ร ร มก ร ร มเหมือนเราชาวพุทธเท่านั้น

ที่มา : junjaonews