ผู้หญิงดีจะออกห่าง เมื่อรู้ว่าผู้ชายเขามีคู่แล้ว

วันนี้เรามีแง่คิดมาฝากเพื่อนๆ มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักยับยั้งช่างใจ

ไม่ปล่อยอารมณ์ความนึกคิดไหล เลื่อนลอยไปไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน

แต่หากมนุษย์ไม่รักษาศีล ศีลก็จะไม่รักษาเรา กรรม คือผลของการกระทำ เมื่อสร้างпรรมใหม่

อย่างไรก็ต้องชุดใช้หนีไม่พ้น“หากผญ.ที่ดีและมีศักดิ์ศรีจริง เมื่อทราบว่าผช.มีภรรยาอยู่แล้ว

เขาก็จะถอยห่างออกไป ไม่ใช่มาบังคับให้เมียเขาบอกเลิกแบบนี้”ถ้าเขาบอกว่าจะเลิกกัน

ผญ.ที่ดีจริงก็จะรอจนกว่าเขาจะเลิกเรียบร้อยแล้ว อย่ามาอ้างว่าไม่รู้

เพราะถ้าคุณคิดว่าเขาจะเลิกกันนั่นคือคุณรู้แล้ว อย่ามาอ้างว่ารักมาก

เพราะผญ.อีกคนเขาก็รักเหมือนกันจงสำเหนียกอยู่ตลอดว่า

ขณะที่คุณครวญครางอย่างเสียวซ่านอยู่นั้น มีผญ.อีกคนที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญ

แทบขา ดใจเช่นกัน ขอให้คุณไปครวญครางอย่างโหยหวนต่อที่ต้นงิ้ว

ในนรกเถิด ถ้าชีวิตเจอปัญหาจงตั้งสติให้มากศาสนาพุทธสอนว่า

ทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้น ทำเหตุเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั่น หนีไม่พ้น

จงเป็นคนที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบๅป จะได้ไม่ก่อกรรมเพิ่ม

ขอบคุณ อย่าลืมกินข้าวนะ