น่าเป็นห่วงคนไทยในเกาหลีใต้ [ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 09:00 น.]

ยอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อทั้งหมดในเกาหลีคือ 1146 ราย

โดยยอดเพิ่มขึ้นจากวานนี้ 169 ราย

มีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย และ 22 รายได้รับการรักษาหายขาดแล้ว

ปัจจุบันมียอดผู้ที่รอผลตรวจหาเชื้อโควิด 16,734 ราย

สถานการณ์ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

แทกู 134 ราย,คย็องบุก 19 ราย, ปูซาน 8 ราย,โซล 4 ราย, คย็องนัม 2 ราย, อินชอน 1 ราย, คย็องกีโด 1 ราย

โควิด

– มีการยืนยันการติดเชื้อทั้งหมด 4 รายในชอน่าน, ชุงช็องนัมโด (Cheonan, Chungcheongnam-do)ซึ่งจาก

รายงานพบว่า ทั้ง 4 รายไม่เกี่ยวข้องกับชินชอนจีและไม่เคยไปแทกู
ในหมู่พวกเขาเป็นอาจารย์สอนกีฬาการเต้น ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

– ยืนยันผู้ติดเชื้ออีก 5 รายในอุลซาน (ชายชาวเกาหลีอายุ 21 ปี)

มีการระบุว่าเขาเคยติดต่อกับผู้ป่วยรายที่ 31 (ผู้เชื่อชินชอนจิ)

ขอคุณข้อมูลจาก : https://thaikuk.com