6 ขั้นตอนการปล่อยวาง แบบคนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง

6 ขั้นตอนการปล่อยวาง แบบคนจิตใจของคุณแกร่ง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “ปล่อยวาง” กันมาบ้างแล้ว แต่ก็มีน้อยคนนัก

ที่จะทำได้แท้ที่จริงแล้ว การปล่อยวางคืออะไรกันแน่ การปล่อยวาง

คือการละทิ้งทุกอย่ างแล้วหนีไปอยู่คนเดียวในที่ ๆ ไม่มีใครรู้จักใช่ไหม

วันนี้เราจะพาทุกท่านมา รู้จักการปล่อยวางที่แท้จริง

คืออะไรกันแน่สิ่งที่ต้องทำให้ได้ หากอย ากปล่อยวาง

1.อย่ าคิดแก้แ ค้ น

การแก้แค้นที่ดีสุด คือ การทำชีวิตของคุณให้ดี ให้มีความสุข ประสบความสำเร็จ

ในชีวิตหากคุณมัวแต่คิดแก้แ ค้ น วัน ๆ นึง คุณก็จะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเลย

เพราะคุณมัวแต่คิดว่า จะทำอย่ างไรให้คนที่คุณแ ค้ น ไม่มีความสุข

นั่นแสดงว่า คุณไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย ดังคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อก้องโลก ที่กล่ า วไว้ว่า “คุณไม่สาม า ร ถแก้ไขปัญหาได้

เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิด และความรู้สึก ด้านลบ”

2.ปล่อยวางความโกรธ

มีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความโกรธเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในทางลบ

หากคุณสาม า ร ถปล่อยวางความโกรธลงได้ ชีวิตของคุณก็จะมีแต่เรื่องดี ๆ

ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปโกรธ ความโกรธนั้นจะทำให้คุณมีความร้อนอยู่ภายใน

หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้น เรื่องอะไรเราจะต้องทำให้ตัวเองไม่มีความสุขล่ะ

3.หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตา

การ ส ว ดมนต์แผ่เมตตานี้ นอกจากได้อานิสงส์แรงกล้าแล้ว ยังทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง

เป็นผู้ที่มีสติปัญญา อะไรที่เป็นปัญหา เราก็สาม า ร ถที่จะแก้ไขได้ในทางที่ถูกที่ควร

4.หาความสุขจากสิ่งรอบตัว

การแสวงหาความสุขนั้น เราไม่จำเป็นจะต้องออกเดินทางไกลไปหาที่ไหน

ความสุขที่แท้จริง ไม่ได้ไกลตัวคุณเลยหากคุณเปิดใจ ปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดถืออยู่

คุณจะพบว่าอะไร ๆ ก็ล้วนเป็นความสุขทั้งนั้น

เช่น การที่คุณได้ทำงานที่คุณรัก การที่คุณได้ดูแลพ่อแม่ การที่คุณได้ไปเที่ยวกับครอบครัว

การที่คุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นเล็กน้อย ๆ แค่ นี้จิตใจของคุณก็จะเบิกบานแล้ว

5.มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ

อย่าเก็บทุกเรื่องในชีวิตมาคิด เพราะถ้าเป็นอย่ างนั้น สมองของคุณ

ก็จะไม่ได้รับการพักผ่อนชีวิตเรา ไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกรับทุก อย่ าง

ปล่อยวางบางเรื่องบ้างก็ได้ อย่ าเ อ าทุกอย่ างมาเป็นภาระสมอง

6.เลิกเอาเรื่องของคนอื่นมาคิด และเลิกบงการชีวิตคนอื่น

การคิดแทนคนอื่น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เราไม่สาม า ร ถคิดแทนใครได้

ต่างคน ต่างจิต ต่างใจ ต่างที่มา เราไม่สาม า รถบังคับ

ให้ใครมาทำตามใจเราได้หรอกนะ

“การปล่อยวาง คือ คุณสมบัติของผู้ที่แข็งแกร่ง”

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา