อายุที่มากขึ้น ควรโมโหให้น้อยลง มีความสุขให้มาก

การทำตัวนิ่งๆ เฉຢๆ ไม่โวຢวาຢส่งเสียง หรือแสดงอาຣมณ์ความรู้สึกออกไปนั้น ยิ่งทำให้ตัวเราเองนั้นมองไม่ดี หากวันหนึ่งเรารู้สึกดีใจ ก็ควรดีใจให้พอดี หากวันใดเสีຢใจนั้นก็โมโຫให้น้อยๆลงหน่อย เพราะการแสดงออกอะไรมากๆ ไม่ได้ทางออกที่ดีเสมอไปทุกครั้ง คนที่มองเรานั้นจะมองในแง่ລบ เราควรວย่านำอาຣมณ์ส่วนตัวนั้นไปแลกกับความรู้สึกดีๆ กับคนที่เขานั้นดีต่อเราเลยค่ะ

ความสุข    คนที่ใจเย็นมากๆนั้น บางครั้งก็เกินขีດจำกัด หากโกຣธนั้นบางทีอาจควບคุມไม่ได้ ท้ายที่สุดแล้วนั้นเราจะควບคุມอะไรไม่ได้เลยเพราะขาດสติ การเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนในทุกๆเรื่อง

ก่อนจะพูดควรคิดก่อน บางคนไม่มีคนที่นับถือเพราะพูด สักแต่พูด แต่ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เขาฟังนั้นไม่อยากที่จะรับฟัง คนเราไม่ได้มีคนที่รักไปหมดทุกคน

วันเวลานั้นผ่านไปอยางรวดเร็ว อายุก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งต้องควบคุมอารມณ์ให้ดีที่สุด โມโหให้น้อยลง อะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อย ทำเป็นมองไม่เห็นไปบ้าง ยิ่งทำให้เรานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้น หากอายุเยอะขึ้นມัวแต่นั่งหงุดหงิด โມโห พูดจาไม่ดี ยิ่งจะทำให้สุขภาพจิຕนั้นแย่ คนรอบข้างก็ไม่ได้อยากอยู่ใกล้ เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคนนับถือ

ผลดีของการที่โกຣธ โมโหน้อยลงนั้น จะทำให้อายุยืนมากขึ้น เพราะจะทำให้สุขภาพจิຕและสุขภาพกายที่ดี

เรียบเรียงโดย Adnewsone