4 วันเกิด ที่จะได้เงินล้าน 1 ก.พ.

4 วันเกิด ที่จะได้เงินล้าน 1 ก.พ.

เหลืออีกแค่ 2 วันก็จะเป็นวันประกาศผลส ล าก กิน แบ่งรั ฐ บ า ล ซึ่งเราได้นำคำ ทำ นาย ของคนที่มีโอกาสดีๆมาฝากกนด้วย

ยังไงก็ขอให้คนที่เ กิ ดวัน เสาร์ จันทร์ พุธ อาทิตย์ ถูก ร า ง วั ล กันทุกคนนะคะ