ประโยช น์ขอ งการเดินออกกำลังกาย เพียงวันละ 30 นาที

ประโยช น์ขอ งการเดินอ อ กกำลังก า ย เพีย งวันละ 30 นาที

เดินออ กกำลังกาย มีประโยช์มากมายกว่าที่คิด โดยเฉพาะถ้าอย ากมีร่างกายแข็งแรง ก็ลุกออ กจากที่นั่งแล้วมาเดินกันเลย
การเดิน การดำเนินชีวิตที่ช้าลงด้วยการเดินให้อะไรดี ๆ มากกว่าที่คุณคิด

โดยเฉพาะทางด้านสุขภ าพ มีผลวิจั ยมากมายช่วยนั่ งยัน นอน ยัน ได้ว่าการเดินนั้นเป็นย าขนานเอ กสำหรับสุขภาวะในร่างก ายที่หลายคนอาจมองข้าม

ประโยชน์ของการออ กกำลังกายทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าดีอย่ างไร แต่จริงๆแล้วแค่เดินก็มีประโยชน์กับร่างกายเราเช่นกัน การเดินวันละ 30-45 นาทีจะช่วยอะไรร่างกายได้บ้าง มาดูพร้อมกันเลย

1.ฝึกให้หัวใจลดความดันโ ล หิ ตคนที่หัวใจไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น และจะช่วยลดความดันโ ล หิ ต เดินทุกวันสามารถลดความเสี่ยงของโ ร คความดันโ ล หิ ตสูงได้ และโ ร คหลอดเ ลื อ ดหัวใจได้

2.ลำใส้ใหญ่แข็งแรงการเดินสามารถลดโอ กาสที่ผู้หญิงจะเป็น ม ะ เ ร็ งลำ ใ ส้ใหญ่ได้ 31% แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยของอาหาร ถ้าอย ากให้ถ่ายคล่องทุกวันก็ให้เดินทุกวัน

3.ลดความเสี่ยงการเป็นโ ร คอั ลไซเมอร์จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยไวกิ้งบอ กว่าการเดินช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโ ร คอั ลไซเมอร์ ผู้ชายอายุ 71-93 ปี ที่เดินเกินวันละ 1 กิโลเมตร ความเสี่ยงที่จะเป็นโ ร คอั ลไซเมอร์จะลดลงครึ่งหนึ่ง

4.เพิ่มกล้ามเนื่อคุณอาจจะบอ กว่าการออ กกำลังกายก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ ออยู่แล้ว แต่ที่จริงๆแล้วการเดินเป็นการช่วยสร้างกล้ามเนื้ อที่ดีที่สุด การเดินสามารถทำให้กล้ามเนื้ อขา สะโพกและหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระวังกับท่าเดิน ก็จะสามารถฝึ กกล้ามเนื่ อหน้ าท้อ งและส่วน เอวได้

5.เป็นคนอารมณ์ดีเวลาอารมณ์ไมดีลองไปเดินเล่นบ้าง ทำทุกวันแค่เดิน 30-45 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน สามารถช่วยลดภ าวะซึ มเศ ร้าลงได้

6.รักษารูปร่างของเราจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายๆ ชม. ออ กกำลังกายแบบค าร์ดิโ อก็ผอมได้ การเดินอย่ างเดียวก็สามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มน้ำหนักได้ สำหรับผู้หญิงที่รับประทานอาหารต ามปกติ เพียงแค่เดินวันละ 1 ชม. ก็จะรักษ ารูปร่างได้

7.ช่วยรักษ าโ ร ค ต้ อ หิ นสำหรับคนที่เป็น ต้ อ หิ น การเดินเป็นการช่วยลดความดันในลูกต า งานวิจัยบอ กว่า การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้งสามารถสามารถลดความดันต าได้อย่ างมีประสิทธิภาพที่สุด

8.ลดความเสี่ ยงของโ ร ค เบ าห วานแค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสามารถป้องกันโ ร คเบ าหวา นได้ และยังสามารถลดน้ำต าลในเ ลื อ ดได้ต่อเนื่อง 24 ชม.

9.เสริมสร้างกระดูกการเดินจะเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อ หลีกเลี่ยงโ ร คกระดูกพรุน สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชม. ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโ ร คกระดูกพรุนลงได้ 30% เลยนะ

10.เพิ่มความสามารถของป อ ดและหัวใจการออ กกำลังกายปกติก็เป็นการเพิ่มความสามารถของหัวใจและป อ ดได้เป็นอย่ างดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการหายใจของคุณจะเพิ่มขึ้น ทำให้ออ กซิเจนผ่านกระแสเ ลื อ ดได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเสียเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว

เมื่ออ่านจบ อย่ ารีรอ รีบออ กไปเดินกันเลย ทำเพื่อตัวเองกันเถอะ