ยามเมื่อเราถึงตาจน บุญของพ่อแม่สามารถช่วยเราได้

เป็นอีกหนึ่ง บ ท ความดีๆอยากให้ลูกๆทุกคนได้อ่า นกัน

ย า มชีวิตถึงตาจ น บุญของพ่อแม่

จะช่วยพลิกชีวิตเราได้

ทุกครั้งที่ชีวิต พบอุปสรรค

ทุกๆครั้งที่เจอแต่ปั ญหามื ดแปดด้าน

อ ย่าทำร้ า ย ตัวเองซ้ำ ด้วยการทำสิ่งไ ม่ดีเพิ่ม

หรือคิดว่า ขอแค่แก้ปั ญหาให้ผ่านไป

แต่ไปสร้าง ความทุ กข์แก่ผู้อื่น

จากที่มื ด ก็จะยิ่งมื ด ไปอีก

มาลอง ตั้งสติ ตั้งสัจจะ ให้แน่วแน่

นับต่อจากนี้ ขอลดละสิ่งไ ม่ดี ทั้งหลาย ทั้งปวง

จะสร้างบุญ ไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงใด

ทำจิต ให้ผ่องใส มากที่สุด เท่าที่มากได้

ตั้งจิตน้อมลง ระลึกถึงความรัก

ความเมตตา ที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ที่อำนวยพรได้จริงที่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหน

ทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มี ลมห า ย ใ จ

หรือแม้ท่านจากไปแล้ว

เป็นเทวดาประจำตัว ที่คอยดูแล

จะช่วยเหลือเราและเราเป็นผู้เกิดมา หลายภพชาติ

ย่อมมีพ่อแม่ในทุกภพทุกชาติ ที่เกิด

ในทุกสถานะ ทุกวรรณะแน่นอน มากมายมหาศาล

คนที่มีลูกรักลูกมากแค่ไหน

ให้ทุกอย่างได้เพื่อลูก

พ่อแม่เราก็รักเรามาก ให้ทุกอย่างได้เช่นกัน

ให้ท่านลองตั้งจิตดีๆ ขอเมตตาขอบุญบารมี

พ่อแม่ในทุกภพชาติ

บุญที่เราเคย ทำมาในทุกภพทุกชาติ

ในชาติปัจจุบัน

ที่เรานึกได้รวมเป็น มหาบุญกุศล

ขออำนาจแห่งบุญ พาเราให้พบทางออก

พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออกมาจากความมื ด

พาเราให้พ้นจากอุปสรรค ก ร ร มทั้งปวง

สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุ กข์ก า ย ทุกข์ใ จ

เพราะพ่อแม่ เป็นฝ่ายดี

ขอให้ลองให้อภัย ถอยออกจากความไม่ชอบใจ

ถอยออกจาก ความขุ่นใจ

ถอยออกจาก วงเวียน ให้อโหสิต่อกัน

ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้ว ในชาตินี้

บุญใหญ่แห่ง การให้อภัยท า นนี้

และพาเราให้พ้น จากอุปสรรคก ร รมทั้งปวงได้เช่นกัน เทอญ สาธุบุญ