แนะนำผลไม้ในช่วงวัยเ ด็ กในปัจจุบันนี้ หากินได้ยากมาก แต่มีประโยชน์มหาศ า ล

ลูกหว้า เป็นผลไม้ที่เมื่อสุกจะมีผลสีม่วงเข้ม จนถึงดำคล้ายองุ่นรสชาติ จะออกหวานและมีรสฝาดเล็กน้อย นิยมนำมาทำแปรรูปเป็นนํ้าลูกหว้า เยลลี่ และแยม ส า รที่มีอยู่ในลูกหว้าจะเป็น ส า รกลุ่มแอนโธไซยานิน (ไซยานิดิน) กรดเอลลาจิก กรดเฟอรูลิก ซึ่งสารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ต้ า นอนุมูลอิสระ ต้านฤทธิ์ของสารก่อมะ เ ร็ งโดยพบว่า สามารถยับยั้งเ ซ ลล์มะ เ ร็ งลำไ ส้ มะเ ร็ งช่องปาก และมะเ ร็ งเ ต้ า น มได้

สรรพคุณของหว้าและวิธีใช้

เปลือกและใบหว้า ใช้ทำยาอม ยากวาดคอ แก้ปากเปื่อย ลิ้นและคอมีเม็ด ใบและเมล็ดหว้า ใช้แก้บิด มูกเลือด ท้องเ สี ย นำใบและเมล็ดหว้ามาต้มกับนํ้า แล้วนำนํ้าที่ได้มาใช้ในการชะล้างแ ผ ลเ น่ าเ ปื่ อ ย หรือนำใบและเมล็ดหว้ามาตำแล้วใช้ทาแก้โร คผิวหนัง เมล็ดหว้า เมล็ดหว้าเมื่อนำมาต้มหรือบด แล้วนำมารับประทาน มีสรรพคุณ ใช้แก้เบาหวาน แก้บิด แก้ท้องร่วงได้

“ผลหว้าสุก” จะลักษณะสีม่วงดำ และมีรสเปรี้ยวฝาดอมหวาน จึงสามารถนำมาใช้ในการทำไวน์ได้ดี ส่วนยอดอ่อนของหว้า สามารถใช้รับประทานเป็นผักสด

ประโยชน์ของลูกหว้า

1.หว้าประโยชน์ลูกหว้า ลูกหว้าอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุง ก ระดูกและฟัน (ผลดิบ)

2.สรรพคุณลูกหว้า ผลดิบช่วยแก้อาการท้องเ สี ยได้ (ผลดิบ)

3.สรรพคุณของลูกหว้าผลสุกรับประทานแก้อาการ ท้องร่วงและอาการบิด (ผลสุก)

4.ใช้รักษาอาการบิด มูกเ ลื อ ด ท้องเ สี ย (ใบและเมล็ดหว้า)

5.นำมาใช้ทำเป็นยาอม ย ากวาดคอ แก้ปากเ ปื่ อ ย แก้คอเ ปื่ อ ย เป็นเม็ดตามลิ้นและคอ (เปลือกและใบหว้า)

6.แก้อาการนํ้าลายเหนียวข้น (เปลือกและใบหว้า)

7.ช่วยรักษาโ ร คเบาหวาน ด้วยการใช้ใบและเมล็ดหว้านำมาต้มหรือบดให้ละเอียด แล้วนำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโ ร คเบาหวานได้

8.ลูกหว้าสรรพคุณ ช่วยชะลอความแก่ และความเสื่อมของเซลล์ได้ (ผล)

9.ช่วยบรรเทาอาการของวัณโ ร ค และโ ร คปอดได้ ด้วยการนำผลหว้าไปตากแห้งแล้ว นำมาบดให้ละเอียดรับประทาน เป็นประจำจะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้น (ผล)

10.ช่วยรักษาโรคหอบหืดที่ เกิดจากการแพ้อากาศ ด้วยการนำผลหว้าสดมาต้มกับนํ้าแล้วดื่ม เพื่อบรรเทาอาการ (ผลสด)

11.ช่วยลดอัตราเ สี่ ย งของการเกิดโ ร คหัวใจและเส้นเ ลื อ ดอุดตันในสมองได้ (ผล)

12.ช่วยในการย่อยอาหาร ด้วยการเพิ่มการหลั่งนํ้าดี และนํ้าย่อยต่างๆ (นํ้ามันหอมระเหย)