เราจะมีเวลาอยู่กับลูก เพียง 10 ปีแรกเท่านั้น (ฝากถึงพ่อแม่ทุกคน)

เราจะมีเวลาอยู่กับลูก เพียง 10 ปีแรกเท่านั้น (ฝากถึงพ่อแม่ทุกคน)

เรามีเวลา อยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรกเท่านั้น

เรามีเวลา อุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก

แล้วหลังจากนั้น เขาจะนอนได้เอง

เรา มีเวลาอุ้มลูกเดินเพียง 1 ปีแรก

แล้วหลังจากนั้น เขาจะเดินได้ของเขาเอง

เรามีเวลากอดลูกเล่น ได้นานๆ เพียง 2 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาจะไม่ยอม ให้เรา กอดนานๆ

เรา มีเวลาพูดให้ลูกฟังตลอดเพียง 3 ปีแรก

แล้วหลังจากนั้น เขาจะไม่ฟังเราพูดแล้ว

เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดได้เพียง 10 ปีแรก

แล้วหลังจากนั้น เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเรา

และก็อย ากอยู่กับเพื่อน มากกว่าอยู่กับเรา

เรา มีเวลาดูแลลูกได้เพียง 15 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาอาจไม่อย ากให้เรา ดูแลเขาอีก

และเขาก็ อย ากมี ชีวิตของเค้าเอง

ผ่านไป 30 ปี หลังลูกเกิด เราอาจจะไม่ได้เจอลูกแล้ว

เพราะ ” เวลา ” ของใครสักคน อาจหมดลง

ทำทุกๆ วัน ที่ได้อยู่กับลูก ให้มีค่าที่สุด

เพราะ.. ”เวลา” นั้น..ผ่านไปเร็วเสมอ

แม้ชีวิต จะสั้น แต่ความรักความผูกพันนั้นยาว

ที่มา pentahugs