แจกฟรี ขนมครกม้วนสูตรโบราณ แบบกะทะ แต่อร่อยยิ่งกว่าแบบเตา

แ จ ก ฟ รี ขนมครก ม้ ว น สู ต ร โบราณ แ บ บกร ะทะ แต่อร่อย ยิ่ ง ก ว่ าแ บ บเต า

ขนมครก ที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เ ด็ ก สมัยนั้นการแคะขนมครกเป็นกิจก ร ร มที่เ ด็ กทุกคนใฝ่ ฝั น เวลาเล่นข า ยของก็ชอบจำ ล อ ง

เป็นแม่ค้าข า ยขนมครก ตอนนี้โตแล้วทำเองได้ทำข า ยดีรวย กับสู ต ร ขนมครก ขนมไทยโบราณ ใส่ได้หล า ยหน้า

ในวันนี้ ทางเรามีสู ต ร ขนมครกม้วน แบ บโบราณ เหมาะสำหรับใครที่อย ากทานขนมครกแต่ไม่มีเต าหยอ ดขนมครก

เราขอแน ะนำขนมครกม้วนค่ะ เพราะทำง่ า ยมาก ๆ ด้วยการใช้กร ะทะแบ บเคลือบเทปล่อน หรือ กร ะทะอะไรก็ได้ ที่ทำแล้วไม่ติดกร ะทะนะจ๊ะ ขอบอ กเลยว่าสู ต รนี้ อร่อยไม่แ พ้กันเลยจ้า

เพราะเราใช้สู ต รส่ ว นผ ส มแบ บโบราณ ถึงแม้จะใช้อุปกรณ์แบ บสมัยใหม่ แต่ยังไงรสชาติก็อร่อยเลิศ กลมกล่อม หอมหวานมัน

ไม่แพ้วิ ธีทำแบ บใช้เต าหยอ ดขนมครกแบ บเดิมแน่นอนจ้า มาค่ะมาดูวิ ธีการทำ ขนมครกม้วน กันจ้า

ส่ ว น ผ ส ม ขนมครกม้วน

1 แป้งข้าวเจ้า 80 กรัม

2 ข้าวสวย 2 ช้อนโต๊ะ (คือข้าวที่หุงสุกแล้วค่ะ)

3 น้ำต าลทร า ย 1/4 ถ้วยตวง (ส่ ว นคนที่ชอบหวานเพิ่มได้ค่ะ)

4 กะทิ 1 ถ้วยตวง

5 เกลือ 1/4 ช้อนชา

6 มะพร้าวอ่อน 20 กรัม

7 ต้นหอมซอย ข้าวโพดต้มสุก เผือ กสุกหั่นเต๋า สำหรับโรยหน้า

วิธีทำขนมครกม้วน

1 นำแป้งข้าวเจ้า ข้าวสวย น้ำต าลทร า ย กร ะทิ เกลือ มะพร้าว เข้าเครื่องปั่น แล้วปั่นด้วยความเร็วปานกลางให้ละเอียด

2 ตั้งกะทะเทปล่อน ตักน้ำแป้งใส่ลง พอแป้งเริ่มเดือ ด ก็ใส่ข้าวโพด เผือ ก และต้นหอมซอยลงไป

3 จากนั้นใช้เกรียงแซะหรือตะหลิวแบน ๆ ค่อย ๆ แคะม้วน ๆ ให้สวยงาม

4 แล้วตักขึ้นเรียงใส่จาน พร้อม เ สิ ร์ ฟแล้วจ้า

ข้อแ น ะนำ

สำหรับส่ ว นผ ส มต ามหน่วยที่แน ะนำนี้ จะทำขนมครกม้วนได้ปร ะมาณ 8ถึง10 ชิ้นนะคะ ต้องฝึกทำสัก 2 ถึง3 รอบ เพื่อให้รู้จังหวะในการหยอ ด

การแคะและม้วน รวมถึงรู้จักปร ะเมินความร้อนของกร ะทะให้ดี รับรองว่ารอบที่ 4 ขึ้นไป สามารถทำข า ยได้เลยทีเดียว

ถ้าจะนำไปทำข า ยเพื่อหาร า ยได้สร้างอาชีพ ต้องปรับเพิ่มส่ ว นผ ส มขึ้นไปต ามสัดส่ ว นนะคะ เพื่อน ๆ อย่าลืมนำไป ท ด ล อ งทำนะ

กับสูตรวิธีการทำง่ า ย ๆ ในเมนู ขนมครกม้วน แล้วจะติดใจในรสชาติที่หอม หวาน มัน กลมกล่อม อร่อยแบ บดั้งเดิมอย่างแน่ น อ นจ๊ะ

ที่มา ite m2d ay