เผ ย สู ต ร ลับ ไก่ต้มน้ำป ล า พร้อมน้ำจิ้ม รส เ ด็ ด ทำกินเองก็อร่ อ ย ทำเท่าไ ห ร่ก็ไม่พอ ข า ย

เผ ย สู ต ร ลับ ไก่ต้มน้ำป ล า พร้อมน้ำจิ้ม รส เ ด็ ด ทำกินเองก็อร่ อ ย ทำเท่าไ ห ร่ก็ไม่พอ ข า ย

เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นคนที่ชอบทำอาหารทานเอง ในครอบครัวและให้ลู กๆหลาน หรือญ าติ ผู้ใหญ่ทานกัน

หรือบางคนเอง ททานแล้ว อย ากทำขาย เราก็ไม่ว่ากัน เพ ร าะว่าวันนี้ ทางเรามีเมนูเด็ดมา ให้แน ะนำกันจ้า

ชี้ ช่องร ว ยอีกหนึ่งในเม นู ไม่แน ะนำไม่ได้เลยก็คือ ไก่ต้มน้ำปลา ค่ะ และเชื่อว่าเป็นของโปรดสำหรับใครหลายคน

เพราะเนื้ อไก่ที่นุ่มไม่เหนียวจนเกินไป เมื่อผ ส มผ ส านกับรสชาติของน้ำจิ้มที่แซ่บถึงใจ

รับร อ งเลยว่าต้องฟิ นแน่ น อ น กินกับข้าวมัน หรือข้าวสว ย หรือข้าวเหนียว ก็อร่อยเด็ ด

แต่ไก่ต้ม ธ ร ร มดาก็อาจจะจืดไปสักหน่ อ ย แต่ถ้าเป็นไก่ต้มน้ำปล าแล้วล่ะก็ อร่อยขึ้นกว่าเดิมแ น่ๆ

วั ต ถุ ดิ บและส่วน ผ ส ม ไก่ต้มน้ำปล า

1 ไก่ติดส ะโพก 3 ชิ้น หรือ ไก่ 1 ตัว

2 น้ำปลาแท้ 1 ถ้ วยตวง

3 น้ำเปล่า 1 ลิตร

4 ซอสปรุงรส 2 ช้อนโต๊ะ

5 น้ำต าลปี๊บ 4 ช้ อ นโ ต๊ะ

6 ก ร ะเทียมใหญ่ 5 กลีบ

7 ร า กผักชีทั้งโคน 3 ต้น

8 ต ะไคร้ 1 ต้น 10 ใบม ะก รู ด 3ถึง4 ใบ

9 หัวข่ าแ ก่ 3 แ ว่ น

ขั้ น ตอ นต้ม น่ อ งไก่ และ ตัวไก่

1 ล้างไก่ทำความสะอาด ใส่ลงหม้อ เติมน้ำ

2 ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไป ตั้งไ ฟ แ ร ง ต้มให้เดื อ ด จ น เริ่มจะสุก

3 ช้ อนฟ องทิ้งเรื่อ ยๆ แล้วห รี่ไ ฟลง ให้เดื อ ดแค่ปุดๆ 4 ตุ๋นไปอีก 1 ชั่ วโมง จ นไก่สุกนุ่ม พอดีน้ำง ว ด ตักไก่ขึ้นพักไว้ให้เย็ น

ส่วน ผ ส มน้ำจิ้ม

1 ก ร ะเทียม 5ถึง6 หัว

2 ร ากผักชี 2 ร าก

3 พริก ขี หนูสวน 20 เม็ด

4 พริ ก ชี ฟ้า 10 เม็ ด

5 น้ำปล า 2 ช้อ นโ ต๊ะ

6 น้ำมะน าว 4 ช้ อ นโต๊ะ

7 น้ำต าลปี๊บ 3 ช้ อน

8 น้ำเชื่ อ ม 2 ช้ อ น โต๊ะ

วิ ธี ทำน้ำจิ้ม

นำร ากผักชี พริกขี้หนู น้ำต าลปี๊บ โ ข ล กหรือ ปั่ นรวมกันพอละเอียด เติมน้ำปล น้ำมะนาว น้ำเชื่ อ ม ถ้าข้นเกินไป

ให้ตักน้ำที่ต้ ม ไ ก่เติมลงไป คนให้เข้ากัน ผัก ชีซ อ ยโรยหน้ า รสชาติน้ำจิ้ม ก็ปรุงเพิ่มเอา ต า ม ช อ บ นะ คะ

ที่มา : https://deejaiplus.com/10611