ตักบาตร 1000 ครั้ง ก็ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่เพียง 1 ครั้ง

Loading...

ตักบาตร 1000 ครั้ง ก็ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่เพียง 1 ครั้ง
เป็นหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับพ่อแม่พ่อและแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบู ชาที่สุด แม้จะตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เป็นพันเป็นหมื่นองค์ ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้งเดียว ก่อนบู ชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด สมควรบูชาก่อนอย่างอื่นคือ บิดาและ ม า ร ดา

หรือ ผู้มีพระคุณ ของเราเองอย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น ๆ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน

พ่อแม่ เป็นสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มากมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ ส่งให้พ่อกับแม่ก่อน ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ ม า ร ดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดา ม า ร ดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ขอให้บูชาพ่อแม่ให้ท่านมีความสุข

ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้วจึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน

ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วย รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชาติ

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า ผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิด ก ร ร ม ไม่ดีทั้งปวง บุญมีพลังส่งผลเต็มที่

ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบุญย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแล้ว ในเวลาไม่มีเงิน คนแรกที่คิดถึง คือ พ่อ แม่ แต่พอมีเงินคนแรกที่คิดถึง คือ แฟนและเพื่อน

นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ โ ก ห ก ผม

ครั้งที่ 1 เรื่องราวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็น เ ด็ ก ๆ ผมเกิดในครอบครัวที่ ย า ก จน มีหลายครั้งทีเดียว ที่ไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคน

ทุกครั้งเมื่อถึงเวลากินข้าว แม่จะแบ่งข้าว ส่วนของแม่มาให้ผม และพูดว่า ทานเยอะ ๆ นะลูก แม่ไม่ค่อยหิว นี้เป็นครั้งแรกที่แม่โกหกผม

ครั้งที่ 2 เมื่อผมเติบโตขึ้น คุณแม่ที่แสนขยันของผม มักจะหาเวลาว่างไปตกปลาที่แม่น้ำใกล้ ๆ บ้าน แม่หวังจะให้ผมได้รับอาหารที่มีประโยชน์

เพียงพอต่อการร่างกาย แม่มักจะต้มปลาที่ตกได้ทำเป็นอาหาร ซึ่งผมชอบกินมาก ในขณะที่ผมกินต้มปลา แม่จะนั่งข้างๆ ผมแทะกิน เศษเนื้อปลา

ที่ติด อยู่ตามก้างปลาที่ผมกินไม่หมด ผมรู้สึกตื้นตันใจมากทุกครั้งที่เห็น ผม พ ย า ย า ม แบ่งเนื้อปลาให้แม่ได้ทานบ้าง แต่แม่ปฎิเสธและบอกผมว่า

ลูกกินเถอะ แม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อปลา นี่เป็นครั้งที่ 2 ที่แม่โกหกผม

ครั้งที่ 3 เมื่อผมเรียนอยู่ชั้นมัธยม แม่ต้องทำงานหนักกว่าเดิม เพื่อจะหาเงินมาให้เพียงพอ สำหรับค่าเล่าเรียนของผม

และค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน บางครั้งผมตื่นขึ้นมากลางดึก ผมเห็นแม่ยังคงนั่งทำงานอยู่ มีเพียงแสงจากเทียนเล่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อน

แม่ครับ..นอนเถอะครับมันดึกมากแล้ว พรุ่งนี้แม่ต้องไปทำงานอีก ผมบอกแม่ แต่แม่ยิ้มและพูดกับผมว่า ลูกนอนก่อนเถอะ

แม่ยังไม่ง่วง นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่แม่โกหกผม

ครั้งที่ 4 ในวันสอบวันสุดท้าย แม่มาเป็นกำลังใจให้ผม คุณแม่ที่แสนเข้ม แ ข็ ง นั่งรอ ผมท่ามกลางแสงแดดจ้า ของเที่ยงวันอยู่หลาย ชั่ ว โ ม ง เมื่อ ร ะ ฆั ง ดัง

ส่งสัญญาณว่าการสอบสิ้นสุดลงแล้ว คุณแม่ จะส่งน้ำหวานเย็น ๆ ให้ผม จากกระติกที่แม่เตรียม เ อ า ไว้ มันเป็นน้ำหวานที่มีรสเข้มมาก

แต่ความรักของแม่ผมเข้มกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้ เนื้อตัวของแม่โชกชุ่มไปด้วยเหงื่อ ผมยื่นแก้วให้แม่และบอกให้แม่ดื่มด้วยกัน แต่แม่บอกว่า

ดื่มเถอะลูก แม่ไม่กระหาย แม่โกหกผมเป็นครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5 หลังจากที่พ่อผม เ สี ยชีวิตเพราะ โ ร ค ร้ า ย คุณแม่ที่น่า ส ง ส า ร ของผม ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตัวคนเดียว ชีวิตครอบครัวของเรา

ดำเนิน ไปอย่าง ย า ก ลำบากยิ่งขึ้น ไม่มีวันไหนที่ ผ่ า น ไปอย่างไม่ ท ร ม า น เพื่อนบ้านหลายคนที่เห็น ความเป็นไปของครอบครัวเรา

ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้าง บางคนก็แนะนำให้แม่แต่งงานใหม่ แต่ แม่ก็ปฏิเสธตลอดพร้อมกับบอกว่า ฉันไม่ต้องการความรักหรอก แม่โกหกเป็นครั้งที่ 5 แล้ว

ครั้งที่ 6 หลังจากผมเรียนจบและได้งานทำแล้ว ถึงเวลาที่แม่จะได้พักผ่อนสักที แต่แม่ดูเหมือนจะไม่ต้องการ แม่ ตื่นแต่เช้าไปขายผักที่ตลาดทุกวัน

เพื่อจะมีเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับใช้จ่ายส่วนตัว แม่ ไม่เคยยอมรับเงินที่ผม ซึ่งทำงานอยู่ ในเมืองหลวง ส่งไปให้ แม่ถึงกับส่งคืนมาให้ผมด้วย

แม่บอกว่า แม่มีเงินพอใช้แล้วลูก นี่เป็นครั้งที่ 6 ที่แม่โกหกผม

ครั้งที่ 7 ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรแห่งหนึ่ง ผมเข้าเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิ ท ย า ลัย ที่มีชื่อของประเทศ เมื่อผมเรียนจบ

ผมก็ถูกรับเข้าทำงานด้วยเงินเดือนที่สูงลิ่ว ผมตั้งใจจะพาแม่มาใช้ชีวิต อย่างสุขสบายกับผมในเมืองหลวง แต่คุณแม่ที่แสนน่ารัก ไม่ต้องการจะรบกวนผม

แม่ บอกกับผมว่า แม่ไม่เหมาะกับชีวิต ในเมืองหลวง หรอกลูก แม่โกหกผมอีกเป็นครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8 เมื่อแม่แก่ตัวลง เธอต้องเข้ารักษาตัวในโรง พ ย า บ า ล เนื่องจาก โ ร ค ม ะ เ ร็ ง เมื่อรู้ข่าว ผมก็รีบกลับมาหาแม่ที่รักของผมทันที

แม่นอนอย่างอ่อนเพลียหลังจากการ ผ่ า ตั ด แม่ดูแก่ลงไปมาก แม่มองผม ด้วยสายตาที่บ่งบอกได้ว่าเธอรัก และปรารถนาจะได้เจอผมมากที่สุด

แม่ พ ย า ย า ม ยิ้มให้กับผม แม่ผอมมาก และดูอ่อนแออย่างที่สุด โ ร ค ร้ า ย ได้ทำ ล ายร่างกายของแม่ไปมากแล้ว ผมมองแม่ด้วยน้ำตานองหน้า

ความ เ จ็ บ ป ว ด จับขั้วหัวใจของผม เพราะการได้เห็นคุณแม่ที่รักอยู่ในสภาพนี้ แต่แม่มองหน้าผมและบอกว่า อย่าร้องไห้เลยลูกรัก

แม่ไม่รู้สึก เ จ็ บ เลย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ที่แม่โกหกผม หลังจากที่แม่โกหกผม ด วงตาของเธอก็ปิดลงตลอดกาล

ขอบคุณแหล่งที่มา chit-in