ก า ก บ า ทที่ฝ่ามือ มีแบบไหนเป็นคนมีบุญว า สน า ห น า ม า ก

Loading...

กากบาทที่ฝ่ามือ มีแบบไหนเป็นคนมีบุญวาสนาหนามาก

เรื่องของความเชื่อ มีศาสตร์หลายแขนงมากมายที่สาม า ร ถทำนายได้แม่นยำ

และนี่ก็คืออีกหนึ่งศาสตร์ที่สาม า ร ถทำนายได้

นั่นก็คือการดูเรื่องนิสัยใจคออนาคต จากฝ่ามือที่มีรอยกากบาท

แม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เป็นที่นิยมก็ตาม แต่การดูคำทำนายโบราณ

มักจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับรอยที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือ

ถือว่าเป็นเรื่องที่ย า กมากๆสำหรับใครที่มีลายมือกากบาทแบบนี้

หลายคนอาจจะสงสัยว่ามีความหมายอย่างไร จะมีโชคดีมาก

แค่ไหนเกิดขึ้นกับชีวิตเรา โดยความหมายสำหรับคนที่มีเส้นกากบาท

ที่กลางฝ่ามือนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตาม หรือว่าจะมีทั้งสองข้างก็ดี

แสดงออกถึงการเป็นคนที่มีเหตุผล เป็นคนที่ชอบสอนชอบทำให้คนอื่น

มีความสุขและความเจริญในชีวิต โดยทางพระเรียกว่าเส้นบุญ

อยู่ในบางบริบทอาจจะเรียกว่าเส้นเ ว ร ก ร ร มที่มีกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน

และนอกจากนี้คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ มักจะเป็นคนที่เเคล้วคลาด

รอดปลอด ภั ยอยู่เสมอ ไม่ค่อยจะมีศัตรู หรือถ้ามีก็มักจะแ พ้ ภั ยตัวเองไปในที่สุด

เขาเรียกกันว่ามีพระเกตุคุ้มครอง ลักษณะนิสัยบางคนอาจจะเป็นคนที่พูดจา

ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ไม่พูดพร่ำทำเพลง ส่วนใหญ่แล้วนั้นลายมือ

ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะเชื่อมกันได้ อย่างชัดเจน ยิ่งใครคนไหนมี

กากบาทกลางฝ่ามือที่ชัดเจนมาก เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีมาก มีบุญหนา

ลักษณะนิสัยของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ มักจะเป็นคนที่มีสติปัญญา

เฉียบแหลม กล้าคิดกล้าที่จะทำ กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะลงมือทำ

เป็นคนที่มีความห้าวหาญ กล้าหาญ อารมณ์ร้อนในบางครั้ง

ในบางครั้งอารมณ์ก็เย็นเหมือนดังธารน้ำไหล

เป็นคนที่มักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักมามากในชีวิต

จริงจังกับการใช้ชีวิตมาก รักใครสักคนนึงแล้วจะรักจริง

เป็นคนที่ไม่ค่อยระแวงสักเท่าไหร่ แต่ถ้าหากมีเรื่องอะไรเข้ามา

ทำให้คุณรู้สึกคิดมากแล้วล่ะก็

คุณก็จะเป็นคนที่คิดแล้วคิ ด อีก เ อ าเก็บมาคิดไม่รู้จบ

Loading...

หากเราพูดถึงเรื่องที่ไม่สาม า ร ถมองเห็นได้ คนที่มีเส้นกากบาท

กลางฝ่ามือถือว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่ 6 ในบางครั้งอาจจะสัมผัสได้

ถึงบางสิ่งบางอย่าง อาจจะได้ยิน เ สี ย งอะไรแว่วๆอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งเป็นเรื่องที่ดีและไม่ดี ในบางครั้งก็มีเ สี ย งหรือบางสิ่ง

บางอย่างมาเตือนให้คุณหยุดทำหรือว่าระวังตัว

คุณเป็นคนที่รักครอบครัว เป็นคนที่เ อ าใจคนอื่นเก่งมากๆ

ชอบที่จะเห็นความสุขของครอบครัวมากกว่าตัวเองเสมอ

เป็นคนที่สังเกต เป็นที่ปรึกษาให้กับใครได้ดี

อนาคตลายมือแบบนี้เป็นคนที่มีโชครวยอย่างแน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara