นับจากนี้ไปผู้ที่เกิดวันนี้ โชคจะทยานฟ้า ดวงมหามงคล มีเกณฑ์ ร่ำรวย ดวงดีมาก

Loading...

นับจากนี้ไปผู้ที่เกิดวันนี้ โชคจะทยานฟ้าดวงมหามงคล มีเกณฑ์ ร่ำรวย ดวงดีมาก

เรื่องดวง ชะตา ราศี นั้น อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีทั้งศรัทธา และไม่ศรัทธา ปะปนกันไป วันนี้เราจะพามาดูดวงที่เชื่อกันว่าจะเป็นปีทองของผู้ที่เกิดวันต่อไปนี้

มาดูกันเลย…

ผู้ ที่ เ กิ ด วันพุธ

ที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกท้ อ แ ท้ เ ห นื่ อ ย ใ จ กันบ้าง แต่ บ อ กได้เลยว่า ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไร

คืบ ห น้ า เ ล ย เหมือนกำลังย่ำอยู่กับที หนำซ้ำเงินทองก็หด ห า ยแต่ต่อไปนี้คุณจะมี โ ช ค ใ ห ญ่จากผู้เป็นที่รัก ทำอะไรร่วมกันจะเริ่มประสบความสำเร็จ ด ว ง

การเงินและโ ช ค ล าภ มา แ ร ง ม า ก ด ว ง การงานเด่น กลางเดือน ด ว ง เ ฮ ง สุ ด มีโอ กาสได้ ป ล ด ห นี้ รับเงิน ก้ อ น โ ต…

ผู้ ที่ เ กิ ด วันอังคาร

เป็นคนมีความสามารถ ใจ อ่ อ น จิ ต ใ จดี แต่จะโก ร ธและหงุดหงิ ดง่าย มีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง ในช่วง 2ถึง3 ปีที่ผ่ านมา

เป็นช่วงที่ชีวิตไม่ดีนัก ฐ านะการเงิ นไม่ค่อย ค ล่ อ ง แต่ไม่ต้องห่วงหลังจากผ่านช่วงเดือนนี้เป็นต้นไป เป็นจังหวะที่ที่ชีวิตคุณจะมีความโชค ดี

เป็นวันเกิดแห่งปีเลยก็ว่าได้ ด ว ง โช ค ล าภจะถามหา… การเงิ น ค ล่ อ งตัวขึ้น หมุนเงินทัน อาจมี โ อ ก า ส ถู ก ห ว ย

ได้รับเงินก้อน เอาไปตั้งตัว ดา ว น์บ้าน ดา ว น์ รถกั นได้เลย…

ผู้ ที่ เ กิ ด วันจันทร์

Loading...

เกิดวันนี้ การเงินของคุณจะดีมากๆ คุณจะเริ่มตั้งหลักทางการเงินได้ ถ้าเคยมีปัญห าเรื่องนี้มาก่ อ น ปีนี้บ อ กเลยว่าส บ า ย ใ จได้เลย น อ กจากนี้อาจจะได้รับข่ าวดี

ทางด้านการเงิน เช่น ได้ขึ้นเ งิ นเ ดื อ น ลูกห นี้คืนเ งิ น หรือถูก ห ว ย ร างวั ลให ญ่ น อ กจากนี้คุณจะพบช่องทางทำเงินใหม่ๆ ที่ช่ ว ย ให้การเงินเพิ่ม พู น ขึ้น

พูดได้ว่าคนเกิดวันจันทร์ ในปีนี้ ด ว ง การเงินโ ด ดเ ด่ นมาก เงินเข้าจ น ก ร ะเ ป๋ าตุง

ผู้ ที่ เ กิ ด วันศุกร์

เป็นวันเกิดที่ ด ว ง ดีที่สุด ชีวิตพลิ กจากหน้ามือเป็นหลังมือ หมด ทุ กข์หมดโ ศ ก มีงานใหญ่รออยู่ ถ้าตั้งใจเปิดร้าน ทำธุ รกิจจะดีมาก ให้ขยัน อ ดท น ตั้งใจ และหมั่นทำบุญเยอะๆ

สิ่งที่รอทั้งเรื่องเงินทอง ความรัก จะเข้ามาแน่นอน รวมทั้งโชคล าภ ด ว ง ชะต าของคุณในปีนี้มีเกณฑ์ถูกร างวั ลใหญ่ ได้รับท รัพย์ก้อนโต ไม่ใช่แค่หลักหมื่ น เป็นหลั กแส นหลักล้ านเลยทีเ ดีย ว

ผู้ ที่ เ กิ ด วันอาทิตย์

การงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น อาจได้เลื่อ นขั้น ปรับเงินเดือน มีโอ กาสได้ล าภ ล อย โบกมือลาความจ นกันได้เลย

น อ ก จากนี้ในปีนี้คุณจะยังสามารถจัดสรรในเรื่องการเงิ นได้ราบรื่นมากกว่าที่ผ่านๆ มา มีเงินใช้แบบไม่ข าดมือ

ใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะเจริ ญ ก้ าวหน้ามากขึ้น สำหรับคนโสดอาจได้พบเนื้ อคู่แถมยังเป็นคู่แท้กันอีกด้ ว ย จะเข้ามาช่ ว ย ส่งเสริมกันในทุกด้านๆ

ทั้งการเงิน การงาน บ อ กเลยว่าปีนี้เป็นปีของคุณเลยทีเดียว หากว่าอ ย ๅกทำอะไรให้รีบทำ โอ กาสประสบความสำเร็จมี สูง ม า ก

•••เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน•••

ขอบคุณที่มา…stati onsociety