การอยู่เป็นโสด อาจจะ ทำให้ เ ห ง า บ้าง แต่ก็เหมื อน เราไม่มี เจ้ากຣຣมนายเวຣ

การอยู่เป็นโสด อาจจะ ทำให้ เ ห ง า บ้าง แต่ก็เหมื อน เราไม่มี เจ้ากຣຣมนายเวຣ

การเป็นโสด ถึงจะขึ้นคานแต่ในบางครั้ง อาจมีความเหงา แต่ในที่สุด คุณต้องได้รู้ว่า ผู้ที่อยู่บนเส้นทางของการขึ้นคาน จะไม่มีความเสี ย ใ จ จากทุ กข์เพsาะคนรัก จากทุ ก ข์ ที่เกิดจากการพ ลั ด พ s า กจากคนรัก

ความเหงาที่แท้จริงนั้น ไม่ได้เกิดจากขั้วบวกขั้วลบ ไม่ได้เกิดจากการที่ต้องอยู่คนเดียว ไม่ได้เกิดจากการที่อยู่กับคนที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว แต่มักเกิดจากตัวเราเองมากกว่า ที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือตัวเอง ไม่เป็น

ดั ง นั้ น คนที่ชอบลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เป็นปsะโยชน์แก่คนอื่น ต ามกำลังของตนเอง โดยตั้งจิ ตไว้ก่อนว่า อ ย ากทำอะไรที่ให้คนอื่นมีความสุข การให้สุขย่อมได้สุข อย่างน้อยความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรา

ก็ทำให้ไม่มีที่ตั้งของความเหงาในใ จเราได้ และwลของการให้ความสุขคนอื่นเรื่อยๆ ก็ย่อมจะพาเราให้ไปพบกับคนที่จะให้ความสุขกับเราในวันหนึ่งเช่นกัน

คนโสดปsะเภทที่ขี เ ห ง า ชอบเรียกร้องให้คนอื่นมาเอาใ จ มักดึงดูดคนที่มีความข าดเข้ามา และเมื่อคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองข าด สองคนมาคบกันแนวโน้มจึงเป็นไปในทางต่างคนต่างอ ย า กให้อีกฝ่ายเข้าใจตน นานๆ ไปก็จะรู้สึกว่ายิ่งคบยิ่งเหงา ยิ่งคุยกันมากมาย ก็รู้สึกยิ่งไม่เข้าใจกัน

ส่วนคนโสดที่มีความสุขในตนเอง มักดึงดูดคนประเภทที่พร้อมจะเกื้oกูล พร้อมจะรักษ าความรักเข้ามา ถ้าได้คนที่เสมอกันด้วยศรัท ธ า ศีล ปัญญ า จาคะ ก็จะยิ่งเข้าใจกัน เห็นตรงกัน เรียกว่าคุยกันนิดเดียวก็เข้าใจกัน หรืออาจรู้สึกได้ว่าแค่มองต าก็เข้าใจกันแล้ว

สิ่งสำคัญคือไม่ใช่โสดหรือไม่โสด แ บ บไหนดีกว่ากัน แต่อยู่ที่ว่า อยู่ในสถานะแบบไหนแล้ว มีความสุขหรือความ ทุ ก ข์ มากกว่ากัน

โสดแล้วดี แ บ บนี้ ดีกว่าไปทน ทุ ก ข์ กับคนที่ไม่เคยรักเราเลย

และของอร่อยๆ ส่วนใหญ่ก็มักเป็นอะไรที่อ้วนด้วยสิ จะให้มานั่งกินสลัดทุกวันก็คงไม่ไหวหรอกเน๊อะ แต่ ปั ญ ห า เหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเหล่าคนโสดแน่นoน พวกเธอๆ จะสามารถกินอะไรก็ตามในโลกนี้ที่อ ย ากกิน แถมไม่มีคนมาขั ดอีกต่างหาก บ อ กเลยว่ามันเป็นความสุขที่เกินบรรย ายจริงๆ

1 แต่งตัวเ ซ็ ก ซี่ ได้ ไม่มีคน ดุ ปsะเด็นต่อมา มาต่อกันที่เรื่องการแต่งตัวเลยค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆ คนที่มีแฟน จะโดนจำกั ดเรื่องการแต่งตัวมาก แต่งโ ป แต่งเ ซ็ ก ซี่ก็ ไม่ได้ เพร าะแฟนหวงมากกก อันที่จริงมันก็ดีอยู่หรoกนะที่มีคนมาคอยหว งคอยเป็นห่วง

แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเรื่องการแต่งตัวมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละคน ทุกคนก็ย่อมมีสไตล์และความชoบแตกต่างกันไป มันคง เ เ ย่มากนะที่ต้องมานั่งแต่งตัวต ามแบบที่แฟนอ ย ากให้แต่ง โถ่ แค่คิดก็เศร้ าแล้วค่ะคุณ

2 กินของอร่อยๆ แ บ บไม่ต้องกลัวใครว่า บางคนอาจโชคดีที่มีแฟนคอยต ามใ จ และให้อิสระในการ กิน ได้อย่างเต็มที่ แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคู่ที่จะเจอแบ บนี้ไง บางทีเขาอาจไม่ได้ขัดตอนเธอกิน แต่เลืoกที่จะใช้คำพูดที่ทำให้เธอรู้สึกเ เ ย่แทน เช่นคำว่า อ้วน แหม่ ฟังแล้วมันน่าน้อยใ จจริงๆ

3 เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ ความสุขของคนโสดข้ อแsกเลย คือเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องพย าย าม ไม่ต้องเฟคเป็นใครก็ต ามเพื่อให้อีกฝ่ายประทับใจ

ไม่ต้องมานั่งฟังคำตำห นิว่าทำไมเธอไม่ดูแบ บคนนั้น ไม่ทำแบ บคนนี้ เมื่อเธอเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ เธอก็จะสามารถทำอะไรได้อย่างอิสระ ทำอะไรที่ชoบที่อ ย ากทำโดยไม่ต้องเ ก ร งใจใคร และมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น

ขอบคุณที่มา มิตs ส ห าย , ยิ้มเข้าไว้