จุลินทรีย์กากถั่วเหลืองและฮอร์โมน ได้สูตรมาจากการอบรม

วัสดุ
1 ถั่วเหลือง 1 กก.

2 กลูโคลิน 6 ขีด (ผงน้ำตาลกลูโคส)

3 มะพร้าวอ่อน 4 ลูก

4 ยาคูลท์ 2 ขวด

5 ถังหมัก มีฝาปิด 1 ลูก

ขั้นตอน

แช่ถั่วเหลือง 1คืน กรองเอาน้ำออก ปั่นให้ละเอียด ใส่ถังหมัก ผสม ผงน้ำตาลกลูโคลิน น้ำมะพร้าวอ่อน ยาคูลท์ ใส่ลงไปผสมกันในถังหมัก ปิดฝาให้แน่น ทิ้งไว้ เป็นเวลา 1 เดือน นำออกมากรอง ใส่ขวดเก็บไว้ใช้

อัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร

ประโยชน์ เร่งต้น เร่งใบทำให้ผักใบอ่อนกรอบ รสชาติอร่อย ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่แคระแกรน