ผู้ถือบัตรคนจนรีบเงินเข้าแล้วเดือน ก.ค รับเงินช่วยเหลือเพียบ

สำหรับผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบเข้าไปเช็กสิทธิและเช็กยอดเงินกันโดยด่วนเนื่องจากว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีเงินเข้าบัญชีทั้งหมด 9 รายการ วันนี้เราเลยมีปฏิทินสำหรับผู้ถือบัตรมาฝากกัน วันไหนเงินเข้าบ้าง และได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายอะไรเรามาเช็กพร้อมกันเลยค่ะ

เริ่มแจกวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : ค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.)

ใครได้ : กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ประมาณ 1,160,000 คน

เริ่มแจกวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย (ตามข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)

เริ่มแจกวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร: ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ได้เท่าไร : ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทต่อคน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก).

สำหรับผู้ถือบัตรคนจนก็ลองเช็กยอดเงินเข้าบัญชีตามวันที่กำหนดนี้นะคะ เพราะในเดือนกรกฎาคมนี้ มีเงินเข้าหลายรายการเลย และจะได้ทราบว่าเงินวันไหนให้ใช้ในรายการอะไรบ้าง ยังไงก็อย่าลืมเช็กกันนะคะ