คุณหมอชาวญี่ปุ่นแนะนำ ควรสะบัดมือวันละ 3 นาที จะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ดี

คุณหมอชาวญี่ปุ่นแนะนำ ควรสะบัดมือวันละ3นาที จะช่วยป้องกัน โ ร ค ต่างๆ ได้ดี

แนะนำเพียงแค่วิ่ง อยู่กับที่และสะบัดมือวันละ3นาที จะช่วยป้องกัน โ ร คหลอด เ ลื อ ดส มอง กล้ามเนื้อหัวใจ ต า ย ได้

โดยคุณหมอชาวญี่ปุ่น ท่านหนึ่งได้เกิดไอเดียคิด ท่าออกกำลังแบบ ซ อ ม บี้ขึ้นมา

ซึ้งเขาบอกว่า การที่คุณใช้เวลา หนึ่งนาที มาทำท่าออกกำลังนี้ 3ครั้งต่อวัน มันจะมีผล เท่ากับคุณเดินเร็ว หนึ่งชั่วโมง

ให้วิ่งอยู่ที่เดิม แบบเบาๆ

จากนั้น เขย่ามือทั้งสองข้าง ร่ า งกาย ก็ต้องเขย่าตามไปด้วย

และหัวก็ต้องเขย่าไปด้วยนะ

ซึ้งท่าออกกำลังนี้ ดูคล้ายกับว่า ซ อ ม บี้ กำลังวิ่งอยู่ ซึ่งมันเป็น วิธีการออกกำลังกาย ที่ง่า ย สำหรับคนที่ขี้เ กี ย จ มันจะสามารถ

– ช่วยป้องกันโ ร ค หลอด เ ลื อ ด ส มอง

– กล้ามเนื้อหัวใ จ ต า ย

– โ ร ค ก ระดูกพรุน

– ภาวะส มองเสื่อม

– ต้านทานมะ เร็ง

– และโ ร ค อื่นๆได้

ถึงแม้ว่าท่าทาง จะดูน่า เ ก ลี ย ด ไปหน่อย แต่เพื่อสุ ขภาพของตัวเอง ล อ งใช้เวลาเล็กน้อยของทุกๆวันง่ายมาก มาทำตามกันเถอะ