สอนเพาะเมล็ดผักสวนครัว 10 ชนิด ปลูกง่ายและโตเร็วมาก

เชื่อว่าการปลูกพืชผักไว้บริ โภ คในครัวเรือน เป็นเรื่องที่ดี เพราะน อ กจากจะได้อาหารสะอาด ปลอดภั ย ลดค่าใช้จ่าย แถมได้อ อกกำลังกายไปในตัวอีกด้วย เริ่มแรก ควรเลื อ กพืชผักที่ปลูกง่าย ได้ผลเร็ ว ในปัจจุบันนี้การปลูกพืชผักสวนครัว ยังคงเป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และเรานั้นสามารถปลูกเองได้ง่ายๆ

วันนี้เราจะมาแนะนำวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัว ในแ บ บฉบับบ้านๆ เป็นเคล็ ดลับการปลูก และขั้ นต อ นการทำที่ง่ายมากๆ ได้ผล ผลิตดีงอกงามเร็ว สร้างผลกำไรได้ และวิธี การทำขั้นตอนอย่างไรมา ดูกันเลยดีกว่าค่ะ

1.พริก

วิธีการเพาะพริก
– นำเมล็ดมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 5-10 องศาจนเมล็ดจมน้ำ
– แล้วเอากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมารองก้นด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มน้ำ
– จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปในกล่องพลาสติก
– ปิดฝากล่องให้แน่นและทิ้งไว้ 1 คืนเพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาเพาะปลูกได้
ซึ่งพริกนั้นจะใช้เวลาในการงอ กอยู่ที่ 10 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

2.ปวยเล้ง

วิธีการเพาะปวยเล้ง
– นำเมล็ดไปแช่เย็นประมาณ 1 คืน
– จากนั้นก็เอาเมล็ดนำมาใส่ในกล่องพลาสติกเตรียมเอาไว้ และใส่กระดาษทิชชู่พรมน้ำรองก้นกล่องพลาสติก
– จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปแล้วปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นในช่องปกติ
– รอประมาณ 14 วันจนมีรากงอ กแล้วค่อยนำไปปลูก
ซึ่งใช้เวลาง อ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 45 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

3.ผักสลัด

วิธีการเพาะผักสลัด
– เอากล่องถนอมอาหารรองด้วยกระดาษทิชชูแล้วพรมน้ำให้เปียก
– ใส่เมล็ดผักลงไปแล้วปิดฝากล่องให้แน่น
– นำไปแช่เย็นประมาณ 2 วัน
– เมื่อเช้าเย็นเสร็จแล้วก็ทำการปลูกลงดิน

4 ถั่วงอก

วิธีการเพาะถั่วงอก
– นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำประมาณ 8 ชั่ ว โมง
– จากนั้นก็เทน้ำอ อ กและเตรียมตะกร้าเอาไว้และใส่ทิชชูมาลองก้นตะกร้า
– ใส่เมล็ดถั่วเขียวกระจายแผ่ไปทั่วตะกร้า
– นำทิชชูชุบน้ำมาปิดทับชั้นแรก
– เอาผ้าชุดน้ำ มาปิดทับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็นำถุงดำมาครอบตะกร้าเอาไว้
– เอาตะกร้าถั่วงอ กไปไว้ในที่ที่แดดส่องไม่ถึงและทำการรดน้ำวันละ 3 เวลา
ถั่วงอ กนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ 1 วันและเก็บเกี่ยวได้โดยใช้เวลาประมาณ 4 วันเท่านั้น

5.ต้นหอม

วิธีการเพาะต้นหอม
– ในขั้นตอนแรกนี้ให้เราเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกให้เรียบร้อย
– นำเมล็ดต้นหอมโรยลงไปบนหน้าดิน แล้วนำดินโรยทับบางๆ
– ให้เราทำการลดน้ำช่วงเช้าและช่วงเย็น
– และเมื่อเวลาผ่านไปมีใบขึ้น ให้เราทำการลดน้ำเหลือครั้งละ 1 วันพอ
ซึ่งต้นหอมนั้นจะใช้เวลาในการง อ กอยู่ที่ 5 วันและใช้เวลาปลูกอยู่ที่ 45 วันจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้

6.ผักบุ้ง

วิธีการเพาะ ผักบุ้ง
นำเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำ
โดยให้เมล็ดผักบุ้งนั้นจมน้ำและใช้เวลาประมาณซัก 12 ชั่ ว โมง
จากนั้นก็นำผักบุ้งไปเพราะโรงกระถางได้
ซึ่งผักบุ้งนั้นจะใช้เวลาง อ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 25 วันถึงจะเก็ บเกี่ยวได้

7.ผักชีฝรั่ง

วิธีการเพาะ
ขั้น ต อ นแรกให้เรานำเมล็ ดของผักชีฝรั่งที่เราซื้อมา นำไปแช่ไว้ในน้ำอุ่น
เราจะใช้ระยะเวลาในการแช่ประมาณ 3 ชั่ วโมง หลังจากนั้นก็นำมาเพาะปลูกลงในกระถางเพาะชำได้เลย
ผักชีฝรั่งนั้นโดยปกติทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการง อ ก อยู่ประมาณ 7 8 วัน
และใช้ร ะยะเวลาในการเพาะปลูกอยู่ที่ประมาณ 4 เดือนถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ต ามปกติ

8.แตงกวา

วิธีการเพาะแตงกวา
– ในขั้นตอนแรกนี้ให้เรานำเมล็ดแตงกวาที่เราเตรียมไว้ไปแช่ในน้ำอุ่นด้วยอุณหภูมิ 50 องศา
– จากนั้นให้นำเมล็ดแตงกวาที่จมน้ำ มาวางลงบนกล่องพลาสติก โดยนำทิชชู่ชุบน้ำมารองก้นกลางพลาสติกก่อน
– จากนั้นให้เราปิดฝากล่องให้แ น่ น
– นำไปตาก แ ด ดในช่วงเวลาเช้าประมาณ 2 ชั่ วโมง
– เมื่อครบ 2 ชั่ วโมงแล้วให้เรานำเมล็ดไปเพาะในภาชนะที่เราต้องการปลูกได้เลย แตงกวานั้นจะใช้เวลาง อ กอยู่ที่ป ร ะมาณ 7 วัน
– เราสามารถขึ้นไม้ไผ่นั่งร้านได้ ทำเป็นสามเหลี่ ย มต ามรูปภาพ เพื่อให้ไม้เลื้อยขึ้นไปแล้วก็ห้ อ ยผ ลแตงกวาลงมา

9.ผักชี

วิธีการเพาะ ผักชี
– สภาพในขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการนำเมล็ดผักชี มาทำการห่อด้วยกระดาษ
– หลังจากนั้นก็ให้เราใช้ขวดแก้วหรือว่าขวดพลาสติกแข็งก็ได้ นำมาบดเม็ดผักชีให้แตกเป็น 2 ชิ้น
– เมื่อเมล็ดแตกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่ในน้ำอุ่น รอให้เมล็ดจมน้ำเท่านี้เราก็สามารถนำมาเพาะปลูกได้ตามปกติแล้ว
โดยปกติทั่วไปเม็ดผักชีนั้นจะใช้เวลางอ กประมาณ 7 วัน โดยผักชีไทจะใช้เวลาในการปลูกประมาณ 10 วัน เราก็สามารถเก็บเกี่ยวกินและนำไปขายได้แล้ว สวนผักชีลาวเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

10.คื่นช่าย

วิธีการเพาะคื่นช่าย
– นำเมล็ดคื่นช่ายมาแช่น้ำจนจมน้ำ
– จากนั้นก็นำเมล็ดมาห่อด้วยทิชชู่และใส่ในกล่องพลาสติก
– ทำการปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นประมาณ 1 วันจึงจะสามารถนำมาเพาะในกระถางได้
ซึ่งคื่นช่ายนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 7 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

ที่มา postsod